aplicacions de
marketing online

ENQUESTES I SISTEMES DE AVALUACIÓ

La creació d'enquestes en línia facilita conèixer què pensen els usuaris sobre els productes, serveis i altres aspectes que es considerin d'interès. Desenvolupem la interfície a mida del qüestionari per poder extreure fàcilment les valoracions i presentar informes, amb els resultats de forma esquemàtica o gràfica.

Els sistemes de avaluació es poden enfocar cap a valoracions de resultats o cap al desenvolupament de nous processos. La creació d'aquests sistemes en línia ens permet fer participar al personal o clients independentment del seu lloc de treball, podent aconseguir una resposta sobre la satisfacció dels usuaris per tot el món, i personalitzar-ho per idiomes, etc. segons ubicacions.

Creant les enquestes o sistemes d'avaluació via web es faciliten els processos de realització i posterior tractament de les dades. Al tenir emmagatzemades les respostes dels usuaris de forma centralitzada podem crear informes a temps real mostrant les dades parcialment i conèixer com van evolucionant al llarg de tot el procés.

D'altra banda mitjançant el format digital es pot arribar a realitzar enquestes en format anònim, evitant d'aquesta manera les possibles reticències del usuari a complimentar les preguntes que se li adrecen.

 

 

CASOS DE ÉXITO

 
    Lluert Serveis Telemàtics - c/ Marquès de Campo Sagrado 8, Local 2 - 08015 Barcelona - Tel. 93 533 16 51 - info@lluert.net - Avís Legal - Certificats           linkedin facebook