aplicacions de
marketing online

INFORMES DE SEGUIMENT

Disposar d'un bon disseny i allotjament per al seu web no és suficient per aconseguir èxit a Internet. És necessari desenvolupar una estratègia per augmentar els possibles clients potencials realitzant una promoció del  seu web.

Tots els cercadors tenen una normativa a seguir per indexar pàgines web, aquesta normativa afecta al codi de la pagina i al llenguatge de programació utilitzats, ningú coneix amb exactitud aquesta normativa excepte els seus mateixos desenvolupadors però es valora la consistència de les pàgines, paraules claus, enllaços a les pàgines, número de pàgines i de visites, actualitzacions dels continguts, etc.

Existeixen també altres recursos de promoció com pot ser la contractació del servei d'anuncis per Internet, aquest servei proporciona aparèixer en espais reservats en el propi cercador o la difusió mitjançant el seu propi motor de cerca. Google disposa del seu servei de “adwords”, o Yahoo el servei “Overtune” que els serveix per dur a terme aquest servei. Depenent del servei contractat, preu per clic, etc. apareixerà més o menys vegades el nostre anunci.

Des de Lluert analitzem el seu web i mitjançant les definicions, paraules claus i explicacions que ens facilita, modifiquem internament les pàgines del seu web per la correcta indexació i optimització en els principals motors de cerca (SEO, Search Engine Optimization). És possible que suggerim canvis o modificacions de contingut en les pàgines per millorar aquesta indexació.

Un cop analitzada i perfeccionada aconseguim indexar totes les pàgines en els cercadors, no només la pàgina inicial, ens basem en indexar la majoria de les pàgines que formen el seu web aconseguint una difusió el més extensa possible per promocionar el seu web amb la totalitat del contingut.

Per avaluar els diferents resultats obtinguts disposem d'una eina d'anàlisis on registrem les diferents visites de totes les pàgines que formen el seu web i podem obtenir per exemple l'origen de la visita i analitzar el comportament dels navegants en el seu web, des de quins enllaços arriben al seu web, amb quines paraules han utilitzant en els cercadors per accedir en el seu web, etc.

Oferim informes periòdics per mostrar tots aquests anàlisis i poder avaluar-los, presentant les visites distingides entre visites externes, internes, visites reals, robots de cercadors, etc.

pag1 Informe pag2 Informe pag3 Informe pag4 Informe pag5 Informe pag6 Informe pag7 Informe pag8 Informe pag9 Informe pag10 Informe pag7 Informe pag8 Informe

Tot aquest sistema de indexació requereix una feina continuada, analitzant els diferents resultats que obtenim dia a dia i modificant i distribuint contínuament les pàgines i continguts del web. És necessari una mútua col·laboració entre l'encarregat del web o webmaster i nosaltres, per poder analitzar i avaluar els diferents resultats que es van obtenint.

 

 

CASOS DE ÉXITO

 
    Lluert Serveis Telemàtics - c/ Marquès de Campo Sagrado 8, Local 2 - 08015 Barcelona - Tel. 93 533 16 51 - info@lluert.net - Avís Legal - Certificats           linkedin facebook