CLIENT

AccesVerticalPROJECTE

Control SistemesIMPLEMENTACIÓ


Sistema Cloud per la gestió interna de les revisions i manteniments d'obra. I un sistema online de validació de instal·lacions mitjançant codis QR.

RESULTATS


S'ha desenvolupat una eina que permet automatitzar molts dels processos que abans es feien manualment. Ràpid control de venciments i renovacions, control caducitat d'EPIS, realització de revisions de forma online i una àgil comunicació entre tècnics i administració pel control de les revisions. El sistema també automatitza documents personalitzats basats amb les dades dels tècnics.