CLIENT

Quality KnittingPROJECTE

Connectant Tànger amb MataróIMPLEMENTACIÓ


Hem desenvolupat un sistema informàtic que permet que els equips de Tànger es connectin a Mataró per consultar totes les dades en el sistema, saber quina comanda s'ha de fer, quina repartició de màquines està disposada, els estocs, etc. i conèixer quina producció cal fer en cada moment. Cada cop que es fabrica una peça el sistema es connecta automàticament a Mataró i registra totes les dades que es necessiten per poder gestionar des de les oficines tota la producció de la fàbrica.

RESULTATS


Permet treballar a temps real amb la fàbrica des de les oficines, podent saber en tot moment: l'estat de les comandes, la producció de cada màquina, detectar incidències, analitzar informes de resultats, consultar estadístiques, etc. Sense haver de desplaçar-se ni haver de contactar per telèfon, es tenen totes les dades informatitzades automàticament.

EL CLIENT OPINA


"En el nostre sector els canvis d'última hora són constants. Lluert ens ha creat a mida un sistema àgil que s'adapta totalment a les nostres necessitats. Gràcies a aquest sistema podem gestionar una fàbrica que està a 1.000kms com si la tinguéssim al costat."

Xevi Bonareu , Gerent de Marroc Quality Knitting