CLIENT

Ajuntament de SALTPROJECTE

Espai Municipal d'OcupacióIMPLEMENTACIÓ


Desenvolupament d'un sistema per la gestió interna del Servei Municipal d'Ocupació de l'Ajuntament de Salt. Poder gestionar les dades personals, entrevistes i perfils per la gestió efectiva de les persones, i poder millorar l'ocupabilitat i la inserció de les persones treballadores en situació d'atur o en actiu. Gestionar els cursos i formacions per millorar les competències professionals i del capital humà. Així com millorar el teixit empresarial de Salt, promovent la prospecció i la intermediació amb les empreses.

RESULTATS


Hem desenvolupat un sistema basat en Cloud, que permet la gestió de totes aquestes dades de forma àgil i eficaç. Així com tenir de forma unificada tota la informació relacionada millorant la gestió de les persones i empreses que s'emmagatzemen. Aconseguint d'aquesta manera una gestió més eficient i ràpida que permet millorar el treballar dia a dia.