CLIENT

Marian GumàPROJECTE

Fotografia gastronòmicaIMPLEMENTACIÓ


Hem desenvolupat una web per a poder ser utilitzada de manera profesional com a presentació de serveis i productes. Totalment adaptativa als diferents dispositius i perfectament gestionada mitjançant unes aplicacions de gestió de continguts.

RESULTATS


Gràcies a la col·laboració amb la Marian Gumà, amb les bones imatges de les que disposa i la meticulosa perfecció en els acabats, hem aconseguit entre tots plegats tenir un web molt visual, atractiu, ràpid i de fàcil navegació, compatible amb tots els dispositius i la veritat és que dona gust navegar-hi. Podeu visitar-la i opinar vosaltres mateixos: marianguma.com